MARE HOKKEN
Vice Voorzitter

Ik ben Mare: een energievolle, ondernemende, pedagoog in spé. Door de jaren heen heb ik ervaring opgedaan in het pedagogische werkveld door het kind gedrag te bestuderen bij een kinderopvang en ben geëindigd als medeoprichtster van Amake. Daartussenin heb ik ook gewerkt bij de Kindertelefoon en bij het Jonge Moederwerk.  

Voor mij was de beslissing makkelijk gemaakt om Amake te helpen met het zo goed mogelijk ondersteunen en leiden van de tienermoeders in Chipata, Zambia. Twee jaar geleden mocht ik zelf ervaren hoe het is om in Zambia te leven en hoe hard de tienermoeders moeten knokken voor een plekje in de samenlevering. Mary en ik hebben twee jaar geleden nauw samenwerkt en het klikte meteen. Ons grote hart was wat ons bond en ik moet zeggen dat als je al die lieve tienermoeders ontmoet, je niks anders wil dan hen bijstaan bij alles wat ze nodig hebben. 

Voor Amake onderhoud ik het contact met de tienermoeders, verzorg ik trainingen en lessen die Maria (pedagogisch medewerker in Zambia) en Mary (oprichtster stichting Amake Zambia) geven aan de tienermoeders, verzorg ik de notulen tijdens alle vergaderingen, probeer ik zoveel mogelijk te netwerken en ben ik de contactpersoon van Mary wanneer zij een extra paar oren nodig heeft. Soms kan een situatie waarin een tienermoeder zit zo kritiek zijn, dat er meerdere mensen op gezet moeten worden.  Uit ervaring in Nederland en Zambia weet ik hoe hard tienermoeders hulp nodig hebben. Moeder zijn kan al uitdagend genoeg zijn, om dan nog niet te spreken over het zelf nog praktisch kind zijn en geen sociaal netwerk te hebben dat jou kan helpen. Financieel en emotioneel is het zwaar.  

Ik hoop dat we met Amake zoveel mogelijk tienermoeders in Zambia kunnen bereiken. Dat zou betekenen dat Amake niet alleen hulp biedt in Chipata, maar ook in omstreken. Tienermoederhuizen openen in diverse steden zouden tienermoeders een veilige basis kunnen bieden voor degene die in een kritieke situatie zitten. Tevens zullen de tienermoederhuizen ook kunnen zorgen voor werkgelegenheid onder de rest van de bevolking in Zambia. Vele handen maken licht werk, dus ik zie samenwerkingen met aankomende hulpverleners als een grote kans om kennis en kracht te bundelen. Amake zou een veilig net zijn voor stagiaires om te leren hoe zij adequaat hulpverlenen.  

De inzet van iedereen die betrokken is bij de stichting maakt mij trots, van zowel tienermoeders tot donateurs. Iedereen heeft het hart op de goede plek en is bereid om hard te werken.